Producenci

Regulamin zakupów

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

PrzyjemneZapachy.pl

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].

2. Właścicielem Sklepu jest: MS Fragrance Marek Słodkowski Warszawa, ul. Światowida 47b/24 , NIP: 5242178000, Regon 017400309, tel. +48.534 097 772, adres email: sklep@przyjemne-zapachy.com .

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem (osobą fizyczną lub prawną).

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§2

Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

 • poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu, www.przyjemnezapachy.pl

 • emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu, sklep@przyjemne-zapachy.com

 • telefonicznie na numer: 534097772 ,przeznaczony do składania zamówień.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem jeżeli zamówienie zostało złożone emailem lub telefonicznie jeżeli zamówienie zostało złożone telefonicznie.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.

§3

Płatności

 1. Klient ma do wyboru różne formy płatności:

- gotówką przy odbiorze osobistym,

- za pobraniem

- PayU

2. Koszty dostawy towaru podane są odrębnie w zakładce Koszty dostawy, ich wysokość uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Kupującego.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

§4

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm kurierskiej DPD, Poczty Polskiej lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.

 1. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

 2. Towar zostaje wysłany do klienta na adres podany przy składaniu zamówienia.

§5

Reklamacje

 1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu, na koszt Sklepu, reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

 2. Klient jeżeli rzecz sprzedana ma wady może:

- żądać wymiany rzeczy na wolną od wad

- żądać usunięcia wady

3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.

§6

Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14(czternastu) dni od dnia zawarcia Umowy przez Klienta(zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa bądż zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33 i art. 34 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na następujący adres Sprzedawcy: MS Fragrance 03-144 Warszawa ul.Światowida 47B/24.

2. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Klientowi na email(podany przy zawieraniu umowy lub inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 1. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

 2. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie , jednak nie później niż 14 dni od dnia , w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

5. Klient odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko na adres Sprzedającego: MS Fragrance 03-144 Warszawa ul.Światowida 47B/24.

6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru , cech i funkcjonowania rzeczy.

 1. Sprzedający gwarantuje zwrot wpłaconej kwoty w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

 2. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności jakiego użył Klient , chyba że Klient wyrażnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 3. Klientowi zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu , której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych (przykładowo: kremy, tusze do rzęs itp.), jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

&7

Przetwarzanie oraz ochrona danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów sklepu jest MS Fragrance Marek Słodkowski 03-144 Warszawa ul. Światowida 47B/24

2. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo–promocyjnych.

 1. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.

 2. Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na mocy obowiązujących przepisów prawa , w tym organom sprawiedliwości.

 3. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane w niezbędnym i wymaganym zakresie podmiotom trzecim , w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Sprzedawcy czynności związane z zawartą z Klientami umową m.in. operatorem obsługującym płatności elektroniczne z tytułu zawieranych umów lub podmiotom realizującym dostawy zamówionych towarów.

§8

Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.

3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.

4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres email wskazany w zamówieniu.

5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 3.

6. Zmiana regulaminu nie ma wpłuwu na prawa nabyte związane np. z zawartymi już umowami sprzedaży lub złożonymi zamówieniami.

 

 

 

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Produkt dnia

Sklep jest w trybie podglądu
{nocache:4a5a7596fd440568bca97c646a3df31e#0}
Sklep internetowy od home.pl